Position paper: Misconceptions & discriminations in the software decision making process in Turkey


Tolu H.

International Journal of Open Source Software and Processes, vol.5, no.3, pp.20-38, 2014 (Scopus) identifier identifier

Abstract

Today’s burgeoning software profoundly sells hardware; and is crucially definable between Free Livre/Libre Open Source Software (FLOSS) and Proprietary Close Source Software (PCSS). Therefore, this paper argues how and why Turkey has locked-in PCSS, and particularly investigates outcomes and reasons for not usingFLOSS in Turkey’s state apparatus in order to demonstrate techno-politics of Turkey. The study used secondary sources of data obtained from Turkey’s public reports, in particular parliamentary written questions and responses reports generated between 2004 and 2013, and studied by Critical Discourse Analysis. Although Ministries in Turkey have repeatedly declared that there is no obligatory protocol(s) and agreement(s) with PCSS and that there is no vendor lock-in issue as criticized in the media and parliament, the evidence, particularly pragmatic techno-sociological perspective has steered State-Scapegoatism that builds-in Obsolescence and indicates that there is techno-politically protected PCSS’s hegemony, particularly Windows monopoly.

Günümüzün gelişen yazılımı derinden donanım satmaktadır ve yazılım ailelerini Özgür Livre / Libre Açık Kaynak Yazılım (ÖAKK) ile Tescilli Kapalı Kaynak Yazılım (TKK) arasında ayrım yapabiliriz.  Bu ayrım nedeniyle, bu çalışma Türkiye'nin TKK'yi nasıl ve neden kilitlendiğini ve özellikle Türkiye'nin teknoloji politikasını göstermek için Türkiye'nin devlet aygıtında ÖAKK'un kullanılmamasının sonuçlarını ve nedenlerini araştırmaktadır. Çalışmada, Türkiye'nin kamu raporlarından elde edilen ikincil veri kaynakları, özellikle de 2004-2013 yılları arasında oluşturulan parlamento yazılı soru ve cevap raporları kullanılmış ve Eleştirel Söylem Analizi ile incelenmiştir. Türkiye'deki bakanlıklar defalarca TKK ile zorunlu protokol ve anlaşmaların olmadığını ve medya ve parlamentoda eleştirildiği gibi satıcı kilitlenmesinin olmadığını beyan etseler de, kanıtlar, özellikle pragmatik tekno-sosyolojik bakış açısı ‘Eskimeyi’ inşa eden ve teknolojik olarak korunan TKK'nin hegemonyasının, özellikle de Windows tekelinin olduğunu belirten Devlet-günah keçisini yönlendirdiğini tartışıyor.