Organik dokulu yerleşmelerde tipo-morfolojik dizilim kodlarının incelenmesi: Manisa-Kula Örneği Investigation of the typo-morphological organization codes of settlements with organic fabric: The case of Manisa-Kula


Özdoğan H.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.38, no.3, pp.1533-1546, 2023 (SCI-Expanded)