Tat Algısı için Dilden Daha Fazlası mı Gerekli? Tat Testi Üzerine Bir Uygulama.


Creative Commons License

USTAAHMETOĞLU E.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.15, no.3, pp.127-134, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.127-134
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Taste perception has not been sufficiently investigated in the consumer behavior literature. Food and beverage companies are trying to understand and control the consumer response for their products. Moreover, companies try to gain a competitive advantage by developing new flavors or modifying the taste of their products. Aım of this study, it was tried to be revealed whether the participants discriminate their favorite brand by using blind tests. This research was carried out on 57 eligible participants with pre and post tests experiment design. The findings from the study are a) The participants who expressed that they like the brand did not match it correctly in pre and post measures statistically; b) The participants who could not match the brand in pre and post measures stated that they would prefer to consume the brand they previously used. In this study, it has been revealed that assessment with only a single sensory organ is not sufficient to support taste perception, other sensory organs should also support in terms of both theory and practice.

Tüketici davranışları yazınında tat algısı ile ilgili yeterince araştırma bulunmamaktadır. Gıda ve içecek işletmeleri ürünlerine yönelik tüketici tepkilerini anlamaya ve kontrol etmeye çalışmaktadır. Bunun yanında işletmeler yeni tatlar geliştirme veya mevcut ürünlerinin tatlarını değiştirme seçeneklerini kullanarak rekabet avantajı elde etmeye çalışmaktadırlar. Araştırmanın amacı kör testler ile denekler beğendikleri markayı ayırt edip edemedikleri tespit edilmeye çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma 57 geçerli denekle ön ve son öl- çümlü olarak uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular a) istatistiksel olarak denekler beğendiklerini ifade ettikleri markayı ön ve son ölçümde doğru olarak eşleştirememiştirler. b) daha önce kullandığını ifade ettiği markayı ön ve son testte eşleştiremeyen denekler kullandıklarını ifade ettikleri markayı kullanmayı tercih edeceklerini ifade etmişlerdir. Yapılan araştırmada hem teorik hem de uygulama yönünden tek bir duyu organının değerlendirme açısından yeterli olmadığını diğer duyu organlarının da tat algısına destek olması gerektiği ortaya çıkarılmıştır.