İKİNCİL PSİKOPATİ, KARİYERİZM, AMAÇ UYUMLULUĞU VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İNCELENMESİ


Pelenk S. E., Acaray A.

in: Tüm Yönleriyle Yönetim ve Strateji, Doç.Dr. ŞAHİN KARABULUT, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.377-395, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.377-395
  • Editors: Doç.Dr. ŞAHİN KARABULUT, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Yaşam yolculuğunda insanın, birey olarak toplumsal kimliğini ortaya koyabilme çabası, üstlenmek zorunda kaldığı roller ve sorumlulukları beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda bazı bireyler, iş ya da sosyal hayattaki rolünün hakkını vererek, tüm sorumluluklarını yerine getirirken; bazıları rol çalarak, sorumluluklarını ya eksik yapmakta ya da başkalarına yüklemektedirler. Bu ikilem bireylerin, hayattan beklentileri ve kazançları arasındaki dengesizlik ile açıklanabilir. İş yaşamında da işsizlik kaygısı, ekonomik beklentiler, ağır çalışma şartları, iş- aile dengesi, psikolojik travmalar, fizyolojik rahatsızlıklar ve iletişim hataları çalışanların görevlerini tam olarak ifa etmesini engelleyebilmektedir. İkincil psikopati, iş sorumluluğuna ve iş ortamına ilişkin çalışanın negatif ve güvensiz duygularının beslediği bir düşüncedir. Bu düşünce ile çalışan, içsel engelleri nedeniyle işini yapamamakta ya da anlaşılmadığını düşünmektedir. Diğer taraftan her çalışan, çaba sarf ettiği işinden çeşitli kazançlar elde etmek ister (Beklenti Teorisi) ve bu kazançların iyi bir kariyer ile elde edileceğini öngörümler. Kariyer, iş yaşamında başarılı olmak için izlenmesi gereken faaliyetler, yapılan işler ve tecrübeler toplamıdır.  Kariyerin olumsuz yönüne odaklanan kariyerizm, yönetmelik ve yasal prosedürden uzak olarak çalışanın, güç ve prestij kazanma amaçlı hareketleridir. Kariyerizm ile çalışan, iş performansını ortaya koymak yerine “çalışıyormuş algısı” yaratabilmektedir. Diğer taraftan aynı çalışan, beklentileri karşılanmadığında işinden ayrılabilmektedir. İşten ayrılma niyeti, çalışanın işten kazancı ve beklentisi arasındaki uyumsuzluk, düşük ücret ya da ağır çalışma şartlarından kaynaklanabilen işini terk etme eylemi olup; aktif ve geri dönüşü olmayan bir reaksiyondur. Bu noktada kariyerizm ile daha iyi bir iş hayatı hedeflense de yine de çalışan işinden ayrılmayabilir. Bu ikilemin nedeni olarak kişinin kurumda kalması ile sabır gösterdiği ve çeşitli avantajlar elde etmek istediği (Sosyal Bilişsel Teori) ya da ekonomik kriz, iş alternatiflerinin azlığı, ikincil psikopatiden gelen negatif düşünce ile birlikte kariyerizm cesaretinin kırabilmesi, çalışanın örgüte bağlılık imajı çizmesi gibi etkenler gösterilebilir. Bu durum, bazı çalışmalar tarafından desteklenmiştir. Kariyerizmde, çalışanın kariyer yapma hırsı ile görevlerini tam olarak yapmadığı ya da yaparmış gibi görünmesi söz konusu olduğundan, çalışan “örgütsel amaca uyumlu” profili çizebilir. Amaç uyumluluğu, örgütsel amaç ile bireysel amaç arasındaki benzerlikten ve özümsemeden kaynaklanabilir. Bu durumda çalışan, örgütsel başarısını kendi başarısıymış gibi hisseder. Kariyerizmde de çalışan, amaç uyumluluğuna sahip olduğunu hissettirebilir. Bu araştırma, bankacılık sektöründe ikincil psikopati, kariyerizm, amaç uyumluluğu ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre; kariyerizm, işten ayrılma niyeti ile negatif yönlü, amaca uyumluluk ile pozitif yönlü, ikincil psikopati ile negatif yönlü ve anlamlı olarak ilişkili çıkmıştır. İşten ayrılma niyeti, ikincil psikopati ile pozitif ve amaca uyumluluk ile negatif ve anlamlı olarak ilişkili çıkmıştır. İkincil psikopati, işten ayrılma niyeti ile pozitif yönlü ve amaca uyumluluk ile negatif yönlü ve anlamlı olarak ilişkili çıkmıştır. Amaca uyumluluk,  işten ayrılma niyeti ile negatif yönlü ve ikincil psikopati ile negatif yönlü ve anlamlı olarak ilişkili çıkmıştır. Araştırma, bankalar için önemli bir kaynak olan iş görenlerin işten ayrılma niyetlerinin ikincil psikopati, amaca uyumlu olma ve kariyerizm  açısından incelemesi ve sonuçları yönünden önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kariyerizm, Kariyer, İşten Ayrılma Niyeti, Amaç Uyumluluk, İnsan Kaynakları.