Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Denetiminin Etkinleştirilmesi Stratejileri


Creative Commons License

Bektaş M.

Yeni Sistemde Yerel Yönetimler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Geleceği, Ateş H.,Çöpoğlu M.,Bıyıklıoğlu M., Editör, Savaş Yayınevi, Ankara, ss.261-277, 2018

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Savaş Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.261-277
  • Editörler: Ateş H.,Çöpoğlu M.,Bıyıklıoğlu M., Editör

Özet

16 Nisan 2017 tarihinde Türkiye büyük bir dönüşümün somut adımını
atmış ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçişin anayasal zeminini oluşturmuştur.
Hükümet sistemindeki bu keskin dönüşüm kabaca başbakanlık kurumunu
ve bakanlar kurulunu ortadan kaldırmış, bunlara ait yetkileri Cumhurbaşkanına
devretmiştir. Kısaca parlamenter sistemden başkanlık sistemine bir geçiş
gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin şahit olduğu bu dönüşüm makro düzeyde olduğu gibi daha
alt düzeyde de değişimlere neden olmuştur. “Denetim” alanı da değişim gösteren
alt düzey içerisinde yer almaktadır. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri de
bunu açıkça göstermektedir. Mevcut hali ile denetim konusunda gerçekleşen
dönüşümlerin merkezi nitelik taşıdığı söylenebilir. Yerel düzeyde gerçekleşen
denetimin bir dönüşüme uğradığını söylemek için ise şuan çok erken olacaktır.
Kaleme alınan bu çalışma ayrı ayrı merkezi ve yerel denetimi ele almanın
yanında, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki denetim ilişkisini de
ele almaktadır. Böylece halkın ihtiyaçlarına ve Cumhurbaşkanlığı sistemine
uygun denetim mekanizmasının nasıl tesis edilmesi gerektiğine dair tavsiyeler
sunulmuş olacaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışma, yönetsel alanda denetime
genel bir bakış ile başlamakta, kamu yönetimi ve denetim ilişkisini genel hatlarıyla
vermektedir. Ardından Türk kamu yönetiminde denetim, merkezi ve yerel
olmak üzere iki başlık üzerinden ele alınmış, mevcut denetim düzeni ve sistemi
(sorun ve çözüm önerilerinin net olarak anlaşılabilmesi için) okuyucuya aktarılmıştır.