Does Intellectual Capital Affect Financial Performance and Non-Performing Loans? Evidence From the Banking Sector in Turkey


Pilatin A., Ayaydın H., Barut A.

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, vol.17, no.1, pp.39-64, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study is to empirically examine the impact of intellectual capital (VAIC) capacity of 21 Turkish banks on financial performance (ROA) and non-performing loans (NPL) from 2004 to 2020. Panel data technique was used for analysis. The study results suggest that banks’ intellectual capital is vital for their profitability, credit risk and competitive advantage. As far as known, this is one of the first empirical researches in Turkey that examines the impact of IC and its components on financial performance and non-performing loans of the Turkish banking sector in the long term.

Bu çalışmanın amacı, 2004’ten 2020’ye kadar 21 Türk bankasının entelektüel sermaye (VAIC) kapasitesinin finansal performans (ROA) ve takipteki krediler (NPL) üzerindeki etkisini ampirik olarak incelemektir. Analiz için panel veri tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonuçları, bankaların entelektüel sermayelerinin karlılık, kredi riski ve rekabet avantajı için hayati önem taşıdığını göstermektedir. Bilindiği kadarıyla bu çalışma, IC ve bileşenlerinin Türk bankacılık sektörünün uzun vadede finansal performansına ve takipteki alacaklarına etkisini inceleyen Türkiye’deki ilk ampirik araştırmalardan biridir