Hastaneler Arası Hasta Sevkleri: Doğu Karadeniz Hastaneleri Üzerine Bir Uygulama


Gönçer Demiral D., Özen Ü.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.4, pp.190-208, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Hastaneler arası hasta sevki, hastanın bulunduğu sağlık tesisinde yeterli şartların sağlanamadığı, hastaların ileri tetkik ve tedavisinin gerektiği durumlarda, hastayı sevk ve kabul eden hastaneler arasında koordinasyon ve işbirliği içeren, organizasyonel karar gerektiren süreçler bütünüdür. Hasta bakım kalitesi ve hastanelerin performansı açısından bu sürecin yönetimi oldukça önemlidir. Bu çalışma, Doğu Karadeniz Bölgesi içerisindeki sağlık tesislerinden 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile yapılan hasta sevklerinin analizine yöneliktir. Çalışmada hasta sevklerinin demografik özelliklerinin analizinin yanında, sevk tanıları ve nedenleri de incelenmiştir. Çalışma, Artvin, Rize, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun il ve ilçe hastanelerinden, 2015- 2017 yılları arasında ambulans ile diğer sağlık kuruluşlarına sevk edilen, 42 il ile 272 hastane arasındaki 110.688 hasta sevkini kapsamaktadır. Araştırmanın betimsel analizi SPSS 22 programı ile yapılmıştır. Araştırma birçok bulgunun elde edilmesini sağlamış olup, hastaneler arası sağlık sisteminin güçlü yönlerini sunarak, geliştirilmesi gereken alanlar ile ilgili tespitlerde ve önerilerde bulunmuştur. Bu çalışma hastaneler arası hasta sevklerinin bölgesel düzeyde analizini yapan ulusal literatürdeki ilk yayındır.