ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANTARKTİKA HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN BİYOLOJİK, COĞRAFİK VE İKLİMSEL AÇIDAN ELE ALINMASI


Creative Commons License

Ursavaş N., Kandemir R.

4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı , Kocaeli, Turkey, 22 - 23 October 2020, pp.186-187

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.186-187
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Glaciers have an important role in understanding the evolutionary history of the world. Because glaciers are one of the rare sources that can keep information about climate changes dating back thousands of years in air bubbles trapped in them. In addition, glaciers cconstitute an important part of the fresh water reserves that living things can use. Antarctica is home to about 90% of glacial reserves. For this reason, Antarctica is not just one of the continents in the world in terms of providing information from the past and maintaining the future. Thus, it is necessary to increase knowledge and awareness about Antarctica. With this purpose, in this study, the knowledge and awareness of secondary school students about Antarctica was tried to be determined quantitatively. In order to find out students' knowledge and awareness, 19 questions including current topics were prepared. The questions were addressed from biological geographic and climatic perspectives. According to the findings, of the students 40% thought Antarctica is in the north pole, 42.6% thought polar bears and penguins live together in Antarctica, 46.6% thought Antarctica can be best visited during summer months, 70.5% thought most of the glaciers are located in the northern hemisphere. Based on these findings, it can be said that students have inadequate and alternative conceptions about Antarctica. Studies can be conducted to increase students’ awareness. This study was carried under the auspices of the Turkish Republic Presidency, supported by the Ministry of Science, Industry, and Technology, and coordinated by Istanbul Technical University (ITU) Polar Research Center (PolReC).

Dünyanın evrimsel tarihinin anlaşılmasında buzulların önemli bir yeri vardır. Çünkü buzullar binlerce yıl öncesine ait iklim değişimleri ile ilgili bilgileri içlerinde hapsolmuş olan hava kabarcıklarında tutabilen nadide kaynaklardan biridir. Bunun yanında buzullar canlıların kullanabileceği tatlı su rezervlerinin önemli bir kısmını bünyelerinde barındırmaktadır. Antarktika buzul rezervlerinin yaklaşık %90’ına ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle geçmişten bilgi sağlayıp, geleceğin devam etmesi açısından Antarktika dünyadaki kıtalardan yalnızca bir tanesi değildir. Bu nedenle Antarktika hakkındaki bilgi ve farkındalığın artırılması gerekmektedir. Bu amaçla bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin Antarktika ile ilgili bilgi ve farkındalıkları nicel olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin bilgilerini belirlemek amacıyla güncel konuların yer aldığı 19 soru hazırlanmıştır. Sorular biyolojik, coğrafik ve iklimsel boyutlarda ele alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin %40’ı Antarktika’nın kuzey kutbunda olduğunu, %42,6’sı kutup ayıları ve penguenlerin Antarktika’da bir arada yaşadığını, %46,6’sı Antarktika’nın en iyi yaz aylarında ziyaret edilebileceğini, %70,5’i en fazla buzulun kuzey yarımkürede olduğunu düşünmektedirler. Bu bulgulara dayanarak öğrencilerin Antarktika ile ilgili yetersiz ve alternatif kavramalara sahip oldukları söylenebilir ve farkındalıklarının artırılması noktasında biyolojik, coğrafik ve iklimsel özellikleri üzerinde çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi koordinasyonunca desteklenmiştir.