Algılanan Yönetici Desteğinin Prososyal Hizmet Davranışları Üzerindeki Etkisi: Algılanan İçsellik Statüsünün Aracı Rolü


METE B.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2023 (Peer-Reviewed Journal)