Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma


BAYRAK A. Z., DİLEK Ö., AYRAN CİHAN K., MİRASEDOĞLU M. U.

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.2, pp.223-239, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.223-239
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to examine the

credit card ownership ratios and motivations for using credit

cards

of the students who are studying at theRecep Tayyip Erdoğan University

Fındıklı School of

Applied Sciences.

In particular, the study is seeking answers to two questions: What is the reason

why a university student has a credit card holder and uses it, Is there any effect of credit card usage

on department, class or demograph

ic differences?

For this purpose students were given face

-

to

-

face questionnaires. According to the section and

class of students

it was investigated whether there is any difference in credit card section preference

reasons and purpose. This was tested by a

nalysis of variance.

Students gender, age group,

scholarship status, the program sees education, residency status and the relationship between

family income levels and card usage and ownership were analyzed by chi

-

square test.

As a result of the study, the

credit card holders of the students who received credit

-

scholarship

credit card in addition to the bank gave a higher rate. Students learning credit status, family income

level and class affect the use of credit cards. Students use the credit card because

it allows for

installment shopping. Students who find the credit card useful and safe have a higher credit card

ownership. A practical result of this research is that bank managers and credit card marketers can

evaluate the data in the study. And they can

form the basis for strategies and promotion tactics,

especially in university target markets.

Bu

çalışmanın amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler

Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin kredi kartı sahiplilik oranlarını ve kredi kartı kullanmaya

yönelik motivasyonlarını incelemektir. Özellikle çalışma iki soruya cevap aram

aktadır: Bir

üniversite öğrencisinin kredi kartı sahibi olmasındaki ve kullanmasındaki sebep nedir, kredi kartı

kullanımında bölüm, sınıf veya demografik farklılıkların etkisi var mıdır?

Bu amaçla öncelikle öğrencilerle yüz yüze anket yöntemi ile veriler e

lde edilmiştir. Daha sonra bu

veriler ışığında, öğrencilerin bölüm ve sınıflarına göre kredi kartı tercih nedenleri ve kullanım

amaçları arasında farklılığın olup olmadığına varyans analizi ile test edilmiştir. Son olarak da

ö

ğrencilerin cinsiyet, yaş grub

u, burs durumu, öğrenim gördüğü program, ikamet durumu ve

ailenin aylık geliri düzeyi ile kartı kullanımları ve sahipliği arasındaki ilişkiler Ki

-

kare testi ile

analiz edilmiştir.

Çalışma sonucunda öğrencilerin kredi kartı sahipliğinde, kredi

-

burs aldıkla

rı bankanın ek olarak

kredi kartı vermesinden dolayı oranın yüksek çıkmıştır. Öğrencilerin öğrenim kredi durumu, ailenin

gelir seviyesi ve sınıfı kredi kartı kullanımını etkilemektedir. Öğrenciler kredi kartını taksitli

alışveriş imkanı sağladığı için kull

anmaktadır. Kredi kartını faydalı ve güvenli gören öğrencilerin

kredi kartı sahiplik oranı daha yüksek çıkmıştır. Bu araştırmanın pratik bir sonucu da banka

yöneticileri ve kredi kartı pazarlamacıları,

çalışmadaki verileri değerlendirebilir ve özellikle

ün

iversite öğrencisi hedef pazarlarında stratejilerine ve tutundurma taktiklerine temel

oluşturabilir.