Aile İçi Bulaşan Hastalık:Akut Hepatit A


Creative Commons License

Çetinkaya Aydın Ö., KOSTAKOĞLU U. , Yıldız İ. E. , Ertürk A. , Sönmez E.

XIII. Ulusal Viral Hepatitler Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Mart 2016, ss.64

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.64

Özet

Giriş

Ülkemizde HAV infeksiyonu coğrafi bölgelere yaşa ve sosyoekonomik duruma göre farklılıklar gösterse de genel olarak orta düzeyde endemisiteye sahiptir. Hepatit A virüs (HAV) ünün en sık bulaşı fekal-oral yolla olmakla beraber nadiren parenteral yolla ve aile içinde özellikle kalabalık yaşam koşullarında yakın temas sonucu bireyden bireye bulaşmaktadır. Akut viral hepatit A (AVHA) olgularının önemli bir kısmında da bulaş yolu saptanamamaktadır. Tanı iyi bir anamnez, fizik muayene ve laboratuvar desteği ile kolaylıkla konulabilmektedir.  

Amaç

Çalışmamızda sarılık ve/veya halsizlik şikayeti ile başvuran   ve  aynı aileden gelen   dört AVHA olgusu irdelenmiştir.

OLGULAR

OLGU 1: 31 yaşında, erkek hasta, bir haftadır bulantı, kusma, halsizlik, yorgunluk, cilt ve skleralarda sarılık şikayetiyle başvurdu.  Laboratuvar değerleri Tablo 1 de özetlenen hastanın, serolojik tetkiklerinden anti-HAV Ig M pozitif olarak saptandı. Bulaş yolu ve kaynağı tesbit edilemedi. Hasta AVHA tanısı ile servise yatırılarak 10 gün takip edildi. Ailesi, HAV Aşısı ve standart Immunglobulin (sIg) için değerlendirilmek üzere polikliniğe davet edildi. Ancak ailesinin polikliniğe gelmediği öğrenildi.

OLGU 2: 28 yaşında, bayan hasta (olgu 1’ in eşi). Olgu 1 taburcu olduktan iki hafta sonra halsizlik, yorgunluk şikayeti ile acile başvurdu. Diğer tetkikleri Tablo 1’ de belirtilen hastanın anti-HAV Ig M pozitif geldi. Olgu 1 bulaş kaynağı olduğu düşünüldü. Bulaş yolu tesbit edilemedi. Hasta AVHA tanısı ile servise yatırılarak 7 gün takip edildi (tablo1).  Akrabalarında (Olgu 1’ in kardeşi) misafir kaldığı öğrenildi. Aile taraması önerildi.

OLGU 3: İki yaşında, erkek hasta (olgu 1  in  oğlu). Olgu 1 taburcu olduktan 24 gün sonra; iştahsızlık, huzursuzluk şikayeti ile pediatri polikliniğine başvurduğu  öğrenildi.

Anti-HAV Ig M pozitif saptanarak AVHA tanısı aldı ve  Ayaktan takip edildi (Tablo1).  Bulaş kaynağı olgu 1 ve 2 olabilir. Bulaş yolu bulunamadı.

OLGU 4: 28 yaşında, erkek hasta (olgu 1’ in erkek kardeşi). Olgu 1,2 ve3  ile aynı evde kalma öyküsü mevcut. Olgu 1 taburcu olduktan yaklaşık bir ay sonra halsizlik, yorgunluk, cilt ve skleralarda sarılık şikayeti üzerine acil servise başvurdu. Tablo 1’ de görüldüğü gibi KC enzimlerinde yükseklik ve anti-HAV Ig M pozitif saptanması üzerine AVHA  tanısıyla yatırılarak bir hafta takip edilerek taburcu edildi. Bulaş kaynağı 1,2 ve 3 olabilir. Bulaş yolu tesbit edilemedi.

SONUÇ

AVHA çocuklukta genelikle asemptomatik-hafif klinikle, erişkin yaşta semptomatik ve daha ağır klinikle seyretmektedir. HAV’ ü, fekal yolla uzun süre atılabildiğinden bulaş uzun süre devam edebilir. Hastalıktan korunmada ve bulaşın önlenmesinde en önemli adımın kişisel hijyen kurallarına uyumun yanısıra HAV aşısı ve HAV duyarlı temaslılara  7 gün içinde sIg  yapılmasıdır.