Bazı 3-Alkil(aril)-4-)sübstitüebenzilamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5on Türevlerinin Etanol-su Karışımında Potansiyometrik Titrasyon ile pKa Sabitlerinin Tayininde Gran Metodunun Uygulanması


Creative Commons License

İSLAMOĞLU F., KAHVECİ B., KARAOĞLU K., MENTEŞE E., İSLAMOĞLU Y.

III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 July 2006, pp.207

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.207
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes