AN OVERVIEW OF THE EUROPEAN UNION'S COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY


Kızıltan A., Kaya Y.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, no.1, pp.201-215, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The thought of creating a union in the Europe goes further back. The main purpose of the European Union (EU) is political integration. Common Foreign and Security Policy (CFSP) is maybe the most important element to contribute to realisation of political integration. The success in integration degree among the member countries and enlargement of the Union after the World War II is mostly economic. But it is not true for the political integration and CFSP. The members have to try hard and reach a consensus on transfering authorities to a supra-national authority on this subject. It is not possible for the EU to take the place which it wants on the world platform without a consensus on the political integration and CFSP. 

Avrupa’da bir birlik yaratma düşüncesi bu kıtada devletlerin ortaya çıkması kadar eskidir. AB’nin nihai amacı siyasi bütünleşmedir. Bu bağlamda ortak dışişleri ve savunma politikası (ODSP) siyasi bütünleşmenin gerçekleşmesine katkı sağlayacak belki de en önemli unsur olmaktadır. Birliğin II.dünya savaşından sonra gerek mevcut üyeler arasındaki entegrasyon derecesi gerek genişleme konusunda elde ettiği başarıdan, daha çok ekonomik boyutuyla bahsedilmektedir. Aynı başarının siyasi bütünleşme ve ODGP’de gösterilmediği görülmektedir. Bu konuda üye ülkelerin daha fazla gayret göstermeleri ve kurumsallaşmayı ileri götürerek yetkilerin uluslar üstü otoriteye devri konusunda tüm ülkelerin mutabakatı gerekmektedir. Siyasi bütünleşme ve ODGP’de mutabakat sağlanmadan AB’nin dünya platformunda istediği konuma kavuşması mümkün değildir.