YENİLENEN MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ ÖĞRETİM ELEMANLARI GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ


BARAN BULUT D. , Temizel A., Bozbeşparmak H., Kırıktaş G., Kıydal C.

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.228-229

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Rize
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.228-229

Özet

YENİLENEN MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ ÖĞRETİM ELEMANLARI GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirme konusunda şüphesiz en önemli nokta öğretmenlerin eğitilirken başvurulduğu eğitim programlarıdır. Eğitim programı bir okulu bitirmek veya bir alanda uzmanlaşmak için okunması gereken ders, konuları kapsayan plan ve eğitimin kalitesini belirleyen önemli bir değişkendir. Kurumda bireye hangi davranışların nasıl kazandırılacağının eğitim programlarında yer alması sebebiyle eğitimin niteliği büyük oranda uygulanan programa bağlıdır. Değişen çağ yapısıyla birlikte eğitim programlarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve programların değiştirilmesi gerekmektedir. Program geliştirme en genel itibariyle eğitim programının tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu elde edilen veriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sürecidir. Etkili eğitim ve öğretim, ancak güçlü bir planlama, eğitim durumu ve değerlendirme ile mümkündür. Bu nedenle dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitimin daha etkili hale getirilmesi için eğitim programlarının geliştirilmek üzere birçok çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde eğitim fakültelerinde uygulanan eğitim programları da daha iyi öğretmenler yetiştirmek için sürekli geliştirilmektedir. Eğitim fakültelerinde istenilen amaçlar doğrultusunda öğretim programı değiştirilir. 4 yıllık fakültelerde uygulanan lisans programı zamanın getirdiği çağdaşlaşma ve modernleşme yolunda ilerlemelidir. Çünkü öğrencilere ışık tutan öğretmenlerin yetişmesi toplumun tüm tabakasını etkilemektedir. Ülkemizde 1982 yılına kadar öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yetiştiriliyordu. Bu tarihe kadar da öğretmen yetiştirme sistemlerinde hedefler ve programlar paralelinde sık sık değişikler olmuştur.1982 Anayasasıyla kurulan Yükseköğretim Kurulu (YÖK),üniversitelere bağlanan eğitim enstitülerinin de yeni planlama ve yönetim merkezi haline gelmiştir.1990’lı yıllara gelindiğinde eğitim fakülteleri programlarının çağın gerekliliklerinden geri kaldığını ve geliştirilmesi gerektiği için üniversiteler bünyesinde bu programların yenilenmesi ve düzenlenmesi amacıyla 1994 - 1998 yılları arasında YÖK ve Dünya Bankası işbirliğiyle “Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi” adıyla bir proje gerçekleştirilmiştir. Öğretmen yetiştirme programlarında 1997, 2006 ve 2009 yıllarında gerçekleştirilen program güncelleme çalışmalarında ilköğretim kademesiyle ilgili programlar üzerinde durulmuştur. Meslek bilgisi dışında alan öğretmenliği programlarıyla ilgili bir güncelleme yapılmamıştır. Yeni fakülte şablonunda bölüm adlarında ilköğretim ve ortaöğretim ayrımı ortadan kaldırılmış olup güncelleme çalışmaları da, lisans programları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Değişen çağa uyum sağlamak ve nitelikli matematik öğretmenleri yetiştirmek için matematik lisans programının düzeltilmesi ve geliştirilmesi yadsınamaz bir gerçektir. Bu olgular doğrultusunda YÖK 2017 yılında lisans programı değişikliğine gitmiş ve bu değişiklikler 2018-2019 akademik yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı; öğretim elemanlarının 2018’de ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programında yapılan değişikliklere ilişkin görüşlerini incelemektir. Yenilenen matematik öğretmenliği lisans programını değerlendirmek için 2018-2019 akademik yılında Doğu Karadeniz’deki bir üniversitenin matematik eğitimi ana bilim dalında görev yapan sekiz öğretim elemanlarının görüşleri yapılan mülakatlar aracılığıyla alınmıştır. Değişen çağa ayak uydurmak, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda lisans programında değişiklik yapıldığı görüşüne varılmıştır. Aynı zamanda öğretim derslerini arttırmak amacıyla da böyle bir değişimin gerçekleşmesi söz konusudur. Yenilenen lisans programının hem olumlu hem de olumsuz özellikleri olduğundan dolayı öğretmen adaylarında hedeflenen kazanımları sağlayıp sağlamayacağı hakkında fikir ayrılıklarının olduğu gözlenmiştir. Yenilenen lisans programının genel amaçları ve içerikleri değerlendirildiğinde uygulanabilirlik açısından sorunlar yaşanılacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler : Matematik öğretmenliği, lisans programı, öğretim elemanı, görüşler