Veli Bilgilendirme Programının İlk Okuma Yazma Sürecine Katkısı Hakkındaki Veli ve Öğretmen Görüşleri


KILIÇ N., GEÇİT Y.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.1-26, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırma, veli bilgilendirme programının ilk okuma yazma sürecine katkısını incelemek amacıyla nitel yaklaşıma dayalı hazırlanmış olup araştırmanın modeli özel durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim- öğretim yılında birinci sınıf okuyan 41 öğrenci, bu öğrencilerin velileri ve sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Veriler betimsel analize uygun olarak analiz edilmiştir. Araştırmada velilerin çocuklarını yanlış yönlendirme davranışından kaçındıkları, süreci daha bilinçli yönetmeye ve öğretmenle daha fazla iletişim kurmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu durumun öğrencilere olumlu yansıdığı, öğrencilerin okuma yazmaya daha çabuk geçtiği, başaramıyorum gibi olumsuz benlik algısı geliştirmelerini önlediği tespit edilmiştir. Bu programa matematik dersi kazanımları da eklenerek velilerin ilk okuma ve yazma sürecine yönelik farkındalıkları artırılabilir. MEB tarafından tüm birinci sınıf velilerine kapsamlı bir el kitabı hazırlanabilir. Anahtar sözcükler: İlk Okuma Yazma Öğretimi, Sese Dayalı Cümle Yöntemi, Okuma ve Yazma