Post-COVID-19 İnterstisyel Akciğer Hastalığı Klinik ve Radyolojik Özellikleri: Yeni Bir Antite, Ne İle Karşı Karşıyayız?


YÜKSEL A., KARADOĞAN D., HÜRSOY N., KÖSE N., MARIM F., KAYA İ., ...More

Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Kongresi, Turkey, 17 - 21 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes