Göz ve Bakış Diyalektiğinde Anamorfoz Kavramı ve Zizek Perspektifinden Güncel Sanat Temsilleri Üzerine Bir İnceleme


Yetim E., Elmali Şen D.

Yıldız Journal of Art and Design, vol.9, no.2, pp.80-94, 2022 (Peer-Reviewed Journal)