Organik gıda satın alma niyetine tutum, saglık bilinci ve gıda güvenliginin etkisi üzerine bir arastırma


Creative Commons License

USTAAHMETOĞLU E., toklu i. t.

Ekonomik ve Sosyal Arastırmalar Dergisi, vol.11, no.1, pp.197-211, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Ekonomik ve Sosyal Arastırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.197-211
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Along with the economic development in last years, it is seen that consumer interest in organic foods has increased. Together with prolongation of life and desire to increase the quality of life are of great importance in this increase. Researches demonstrated that consumers have turned to organic food due to the damages given to human health and the environment by food obtained from conventional agriculture. In this study, the effects of attitude, health consciousness and food safety on organic food purchase intention were examined. The relationship between these variables and demografic factors were also investigated by means of Chi-square analysis. The survey was conductedon 155 participantsselected by using convenience sampling method. As result, attitude toward organic food and food safety were found to be significant on organic food purchase intention. On the other hand, health consciousnesswas not found significant on purchase intention. With respect to demographic characteristics, occupation and attitudes towards organic products were found to be related with each other. It was also found that gender had a relation with organic food purchase intention

Son yıllarda sağlanan ekonomik gelişmeile birlikte tüketicilerin organik gıdaya olan ilgilerinde artış meydana geldiği görülmektedir. Bu artışta yaşam süresinin uzaması ile birlikte yaşam kalitesinin yükseltilmek istenmesinin de önemi büyüktür. Konvansiyel tarım ile elde edilen gıdaların insan sağlığına ve çevreye verdiği zararlar nedeniyle tüketicilerin organik gıdaya yöneldiği değişik araştırmalarla ortaya konulmuştur. Çalışma kapsamında organik gıda satın alma niyetinde tutumun, sağlık bilincinin ve gıda güvenliğinin etkisi araştırılmış, ayrıca demografik özelliklerin bu değişkenlerle ilişkisi Ki-kare analizi ile incelenmiştir. Araştırma kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 155 kişi üzerinde uygulanmıştır.Çalışma sonucunda, satın alma niyetine, sırasıyla en fazla organik gıdaya olan tutum ve gıda güvenliğinin etki ettiğibulunmuştur. Sağlık bilincinin ise satın alma niyetine etki etmediği gözlenmiştir. Demografik özelliklerle ilgili olarak meslek ve organik ürünlere yönelik tutum arasında, cinsiyet ve organik ürün satın alma niyeti arasındailişki olduğu bulunmuştur