Maksilla ameloblastik karsinomu: Olgu sunumu


DURSUN E., TURANLI M., ARSLAN N., ÇETİN O., ÖZKAN S.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, vol.9, no.3, pp.164-169, 2001 (Peer-Reviewed Journal)