Vergilendirme ve Demokrasi Arasındaki İlişki: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Nedensellik Analizi


Creative Commons License

Türedi S., Topal M. H.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.11, no.1, pp.63-86, 2016 (Peer-Reviewed Journal)