İyonosferik TEC Değişimleri İle Deprem İzlenebilirliğinin İncelenmesi


ULUKAVAK M., YALÇINKAYA M., TANIR KAYIKÇI E., ÖZTÜRK S., KANDEMİR R. , KARSLI H.

Uluslararası Katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB), Bilimsel Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Turkey, 30 May - 02 June 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey