Biathlon ve Silahlı Atıcılık Sporcularının Omuz İnternal ve Eksternal Rotasyon İzokinetik Kas Kuvvetlerinin Karşılaştırılması


Akınoğlu B., BİRBEN T. , Soylu Ç., Ün Yıldırım N.

Uluslararası Balkan ve Spor Bilimleri Kongresi Bursa, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, ss.178-180

  • Basıldığı Şehir: Bursa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.178-180

Özet

BIATHLON VE SİLAHLI ATICILIK SPORCULARININ OMUZ INTERNAL VE EKSTERNAL ROTASYON İZOKİNETİK KAS KUVVETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

2Tuğba KOCAHAN, 1Bihter AKINOĞLU, 1Tuğba BİRBEN, 1Çağlar SOYLU, 1Necmiye Ün YILDIRIM  

1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Etlik Doğu Kampüsü, Ankara

GİRİŞ: Biathlon kayaklı koşu ve tüfekli atışın bir araya getirildiği bir sporudur. Atıcılık sporu ise ateşli silahlarla yapılan ve bir hedefe en iyi vuruşu amaç edinen bir spor dalıdır. Her iki spor dalında da en iyi vuruşun yapılabilmesinde omuz bölgesinde bulunan kasların kuvveti ve scapular stabilizasyon büyük rol oynamaktadır. Bu yüzden iki spor dalında da scapular planda kas kuvvetinin değerlendirilmesi sporcuların performanslarının artırılmasında ve oluşabilecek yaralanmaların önlenmesine katkı sağlayacaktır. 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı biathlon ve silahlı atıcılık sporcularının scapular plandaki omuz internal rotasyon (IR) ve eksternal rotasyon (ER) izokinetik kas kuvvet profillerini karşılaştırmaktır. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışma, ortalama yaşları 16.83±0.98 olan 7 kadın biathlon sporcusu ile ortalama yaşları 16.75±0.70 olan 7 kadın silahlı atıcılık sporcusu ile gerçekleştirildi. İzokinetik değerlendirme 0-90º IR ve ER açılarında nötral pozisyonda konsantrik-konsantrik olarak 5 tekrarlı 60º/sn. hızla ve 15 tekrarlı 240º/sn. hızla maksimal omuz internal ve eksternal rotasyon hareketleri bilateral yaptırıldı. 

BULGULAR: Gruplar arasında yaş, kilo, boy ve VKİ bakımından fark bulunmadı (p>0,05) (Tablo.1). Omuz internal ve eksternal rotatörlerinin her iki hız ve tarafta izokinetik kas kuvvetleri Biathlon sporcularında daha yüksek bulundu (p<0,05). Sporcuların omuz ER/IR peak tork oranı her iki açısal hızda da gruplar arasında benzerdi. Kas kuvvet dengesi açısından gruplar incelendiğinde; 240º/sn. hızda bu oran her iki grupta her iki tarafta eksternal rotatörler aleyhinde bulundu (Tablo 2). Her iki spor branşında sağ-sol taraf arasında bir asimetri olmadığı belirlendi (Tablo.3)  

SONUÇ: Çalışmamızda omuz internal ve eksternal rotasyon peak tork değerleri her iki açısal hızda biathlon sporcularında daha yüksek bulundu. Bunun sebeplerinin biathlon sporunun aerobik özelliği fazla olan bir spor dalı olmasına ve biathlon sporcularında yapılan kayak esnasında üst ekstremite kaslarının aktif kullanılmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz.