Akut Pankreatt ve Alveoler Hemoraji Kliniği ile Başvuran Weil Olgusu.


YAŞAR F., YILDIZ İ. E., KOSTAKOĞLU U., İLGAR T., ERTÜRK A.

26-30 Mayıs (online toplantı) XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 26 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes