Akut Pankreatt ve Alveoler Hemoraji Kliniği ile Başvuran Weil Olgusu.


YAŞAR F. , YILDIZ İ. E. , KOSTAKOĞLU U. , İLGAR T., ERTÜRK A.

26-30 Mayıs (online toplantı) XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 26 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text