TÜRKİYE’DEKİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ HİSSE SENEDİ DEĞERİ VE SÜPER ETKİNLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


Creative Commons License

KARAKAYA A.

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Makedonya, 22 - 23 Ağustos 2016, ss.1-10

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Gostivar
  • Basıldığı Ülke: Makedonya
  • Sayfa Sayıları: ss.1-10

Özet

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı menkul kıymetlere veya gayrimenkul haklarına yatırım yapmak ve yönetmek amacıyla kurulan ve faaliyet gösteren sermaye piyasası kurumudur. GYO’lar hem finansal piyasalar hem de inşaat sektörü özelinde reel kesim için hayati işlev görürler. Türkiye’deki GYO’ların etkinlikleri ve hisse senedi değeri arasındaki ilişkinin ortaya konması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. GYO’ların 2015 yılı etkinlikleri Veri Zarflama Analizi (VZA) ile ölçülmüştür. GYO’ların girdi yönelimli ölçeğe göre sabit getiri, ölçeğe göre değişen getiri ve ölçek etkinlikleri hesaplanmıştır. Analiz sonucunda ortalama ölçeğe göre sabit getiri, ölçeğe göre değişen getiri ve ölçek etkinliği skorları sırasıyla 0.80, 0.821 ve 0.976’dır. Etkin GYO yüzdesi sırasıyla %32, %36 ve %42’dir. Etkinlik skorları ve etkin GYO yüzdesi görece yüksektir. İlaveten GYO’ların sabit getiri varsayımına göre süper etkinlik skorları hesaplanmıştır. Süper etkinlik skorları ve hisse senedi borsa fiyatı arasında pozitif yüksek korelâsyon bulunmuştur.