Ergenler Arasında Çakmak Gazı Soluma Sonucu Ani Ölüm Olgu Sunumu


KARADENİZ H., KETENCİ H. Ç., BOZ H., KAZINDIR G., BİRİNCİOĞLU İ., TURNA Ö.

The Bulletin of Legal Medicine, vol.21, no.1, pp.55-58, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 21 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.17986/blm.2016116604
  • Journal Name: The Bulletin of Legal Medicine
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.55-58
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No

Abstract

İnhalan maddeler (bazen "uçucu maddeler" olarak da adlandırılırlar) yaygın olarak bulunan, kolaylıkla temin edilebilen ve özellikle ergenler tarafından kötüye kullanılan maddelerdir. İnhalan kötüye kullanımı kültürel ve coğrafi sınırları aşan, dünya çapında bir sağlık sorunudur. Türkiye'de de bu sorunun giderek yaygınlaştığı gözlemlenmektedir. Uçucu maddeleri içeren ürünlerin ucuz olması, temininin yasal yollardan ve kolayca sağlanabilmesi (süpermarket, kırtasiye, ilaç depoları, işyerleri vs), söz konusu maddelerin çabuk etki göstermesi ve istenmeyen bulgularının hızla kaybolması gibi nedenler çocuk ve ergenlerde kullanımını kolaylaştırmaktadır.

Arkadaş grubu içerisinde bütan içerikli çakmak gazı dolum tüpünden gaz soluma sonrası ani ölüm meydana gelen on yedi yaşındaki erkek olgu, olay ortamı ve otopsi bulguları ile sunulmaktadır.

Bu çalışmada; çocuk ve genç erişkin yaş gruplarında sıklığı giderek artan uçucu maddelerin kötüye kullanım nedenleri ile meydana gelen ölüm olgularında adli otopsinin ölüm nedeninin saptanmasındaki yeri ve öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çakmak Gazı, Bütan, Uçucu Madde, Ergen, Adli Tıp, Otopsi