Mısır Bitkisinde Zea mays Poaceae Trichoderma harzianum ID20G Inokülasyonunun Kuraklık Toleransı ve Büyüme Üzerine Etkisi


SARUHAN GÜLER N., PEHLİVAN GEDİK N., GÜZEL Ş. , Bozdeveci A., ALPAY KARAOĞLU Ş.

1.ULUSAL BİTKİ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU, Turkey, 1 - 04 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey