Entegre Raporlamanın Tarihsel Gelişimi ve Literatür Çalışması


Creative Commons License

Akbaş A., Çoşkun A., Karamustafa O.

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, vol.15, no.3, pp.1103-1121, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Turkish Studies - Economics, Finance, Politics
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1103-1121
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Financial statements, which started to be published with the industrial revolution, began to change in accordance with the demands of capital markets and also with the current and the potential investors’ requests and desires. These requests, desires and demands have led to significant changes in financial statements, but these did not completely meet the expectations of investors. Non-financial reports, which have started to be published especially with the spread of corporate governance, have significantly contributed to meeting their expectations. Thus, non-financial and financial performances of a given company are very important in the new period. Accordingly, they also have a considerable amount of influence on investment decisions of investors. Moreover, the increasing importance of non-financial information has brought about changes in most of the companies. In this context, the need for a new type of reporting has emerged. The present study provides a definition of integrated reporting which is a new type of reporting that involves financial and non-financial information. It also briefly presents the course of the development of integrated reporting in the world, and in particular, in Turkey. Moreover, it introduces studies on integrated reporting under three categories. It reveals that a significant number of these works focus on conceptualization and contents analyses. In this regard, studying these works demonstrate that the integrated reporting still has not reached to its maturity. Additionally, since the number of integrated reporting published in Turkey is very few, the studies are limited. For this reason, the increase of integrated reports published in the future will make it easier to obtain reliable findings for studies.     Sanayi devrimi ile birlikte yayınlanmaya başlayan finansal tablolar, ilerleyen dönemlerde sermaye piyasalarının ve mevcut ve potansiyel yatırımcıların istek ve talepleri doğrultusunda değişmeye başlamıştır. Bu istek ve talepler finansal tablolarda önemli değişikliklere sebep olmuş, fakat tam anlamıyla yatırımcıların beklentilerini karşılamamıştır. Özellikle kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaşması ile birlikte, finansal olmayan bilgiye olan talebin artması, yatırımcı beklentilerinin karşılanması noktasında ciddi katkılar sağlamıştır. Böylece, şirketlerin finansal performansının yanında, finansal olmayan performansının da önem kazandığı ve yatırım kararları üzerinde etkili olduğu bir döneme geçilmeye başlanmıştır. Finansal olmayan performansın artan ehemmiyeti, şirketlerde de bir değişimi beraberinde getirmiştir. Böylelikle, yeni bir raporlama türüne olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, finansal ve finansal olmayan bilginin yer aldığı yeni bir raporlama türü olan entegre raporlamanın tanımı yapılmış, kısaca dünya ve Türkiye’deki tarihsel gelişimine de yer verilmiştir. Ayrıca, entegre raporlama üzerine yapılan çalışmalar üç başlık altında tanıtılmış, çalışmaların önemli bir kısmının kavramsal çalışmalar ve içerik analizleri; nicel çalışmaların ise daha az sayıda olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, çalışmalar incelendiğinde entegre raporlamanın hala gelişim aşamasında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Türkiye’de yayınlanan entegre rapor sayısı az olduğu için, yapılan çalışmalar sınırlı kalmaktadır. Bu sebepten dolayı, ilerleyen dönemlerde yayınlanan entegre raporlama sayısındaki artış, çalışmalar için daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini kolaylaştıracaktır.