İş Zanaatkârlığı ve Algılanan Yetenek İlişkisinde İçsel Motivasyonun Düzenleyici Rolü


Demir H., Nabiyev G., Doğan A.

30. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Isparta, Turkey, 26 - 28 May 2022, pp.243-252

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.243-252
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

İş Talepleri ve Kaynakları Modeli (JD-R) çerçevesinde geliştirilen iş zanaatkârlığı formlarının, algılanan yetenek

üzerindeki etkisi ve bu etkide içsel motivasyonun düzenleyici rolünü araştırmak amacıyla yürütülen bu çalışmanın

örneklemi 296 akademisyenden oluşmaktadır. Çalışmada geliştirilen hipotezleri test etmek amacıyla basit ve çoklu

doğrusal regresyon analizleri yapılmış ve iş zanaatkârlığı formlarının algılanan yeteneği pozitif olarak etkilediği fakat

bu ilişkide içsel motivasyonun düzenleyici rolünün olmadığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Benlik Belirleme Teorisi, İş Talepleri ve Kaynakları Modeli, İş Zanaatkârlığı, Algılanan

Yetenek, İçsel Motivasyon