Atipik Psikoz ile Seyreden Nörosifiliz Olgu Sunumu


BAŞCIOĞLU T., İLGAR T., YILDIZ İ. E., KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A.

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes