Radyolojik Belirtilerin Geç Dönemde Ortaya Çıktığı Varfarine Bağlı İntraserebral Hemoraji Olgusu


Creative Commons License

Aldemir Atmaca A., Avşar F., Çomoğlu S. S.

TURK SEREBROVASKULER HASTALIKLAR DERGISI, vol.17, no.3, pp.107-110, 2011 (Scopus) identifier

Abstract

İntraserebral kanama, antikoagulan tedavisinin en ciddi komplikasyonudur. Hastaların %50’sinde, kanama 12 ila 24 saat boyunca genişler ve antikoagulan etkinin en kısa zamanda geri çevrilmesi gerekir. Bu yazıda, mitral kapak replasmanı ve atrial fibrilasyon nedeniyle antikoagulan tedavi alırken inme geçiren, başlangıç radyolojik görüntülemesi normal olan, hastalık kliniğini açıklayabilecek radyolojik verilerin geç dönemde kontrol görüntülemede saptandığı, intraserebral hemoraji olgusunu sunuyoruz.