İdiopatik Gingival Fibromatozis ve Tedavisi: İki Olgu Bildirimi


KESKİNER İ., ÖNGÖZ DEDE F., KURT S., SÜLLÜ Y.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi., vol.14, no.2, pp.58-64, 2014 (Peer-Reviewed Journal)