Fırtına Vadisi Meydanköy Şimşir Ormanı Arazi Karakteristiklerinin CBS Yardımıyla Tespiti ve Ekolojik Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Yüksek T., Özçelik A. E., Verep B.

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.6, no.4, pp.674-678, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier