Türkçe Eğitiminde Bilişsel Davranışların Ölçülmesi


Creative Commons License

Gökçe B.

in: Türkçe Eğitiminde Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi, Türkben Tuncay,Aydın Erkan, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.415-442, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Pegem Akademi Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.415-442
  • Editors: Türkben Tuncay,Aydın Erkan, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Eğitim alanında hedeflerin aşamalandırılmasına yönelik birtakım sınıflamalar bulunmakla birlikte 1956 yılında Bloom ve ekibi tarafından oluşturulan taksonomi, 2000’li yıllara kadar yaygın biçimde kullanılagelmiştir. Eğitim bilimi ve teknolojide yaşanan gelişmeler, taksonominin güncellenmesini ve alana uyarlanmasını gerektirmiş; bunun üzerine taksonomi, 2001 yılında Bloom’un öğrencileri Anderson ve Krathwohl’un öncülüğünde bir ekip tarafından yenilenmiştir. Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, Bilgi Birikimi ve Bilişsel Süreç olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Bilgi Birikimi boyutunda olgusal, kavramsal, işlemsel ve üst bilişsel olmak üzere dört alt boyut; Bilişsel Süreç boyutunda ise hatırlama, anlama, uygulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma olmak üzere altı alt boyut ve bu boyutları içine alan on dokuz alt kategori bulunmaktadır. Bu ayrıntılı sınıflama ile Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, tek boyutluluktan kurtulup eğitim bilimini değişik disiplinlerine uyarlanabilecek bir yapıya bürünerek alanın önemli bir ihtiyacını karşılayabilecek niteliğe kavuşmuştur