Ciddi Boş Zaman Ölçeği-Kısa Formu (18 Madde)’xxnun Faktör Yapısının Türkiye Örneklemine Yönelik Sınanması:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


IŞIK U., KALKAVAN A., DEMİREL M.

Spormetre-The Journal of Physical Education and Sport Sciences, vol.18, no.3, pp.136-145, 2020 (Peer-Reviewed Journal)