RADYASYON MARUZİYETİ


Creative Commons License

Rakıcı S. (Editor)

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Akademisyen Kitabevi
  • City: Ankara
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Bir sonraki kitabınız ne zaman çıkacak? Denildiğinde ihtiyaçlara cevap veren kitaplara öncülük etmeye başladığımızı anladım. Bu kitap projesi ile yaptığımız, kliniklerde çalışan hekimler olarak ihtiyaçların gün yüzüne çıkardığı en ufak ayrıntılar ve bunlarla başa çıkmak için sarf ettiğimiz gayretlerin kitaba dönüştürülmesi oldu.

Genel olarak yazılan radyasyon onkoloji kitaplarının aksine bu kitap; iyonize radyasyonun etkileri kadar, radyoterapinin yan etkilerinin çözümünde multidisipliner yaklaşım gereksiniminden yola çıkarak neredeyse tüm disiplinlerin katılımı ile yazıldı. Radyasyona dahil temel konular, radyasyonun patolojisi, radyasyon radyolojisi, akut radyasyon maruziyeti, radyoterapi sonrası cerrahi zorlukları ve radyasyondan korunma ana bölümler altında seçilmiş konular anlatıldı. Radyasyon maruziyetine dair temel konular radyasyon onkologları ve sağlık fizikçileri tarafından anlatılırken, olası nükleer ya da radyasyon kazalarında tıbbi acil yaklaşım acil hekimleri, radyasyon yanıkları dermatologlar, radyasyon maruziyetinin akciğer komplikasyonları göğüs hastalıkları uzmanları, radyoterapinin neden olduğu radyolojik tanı zorlukları radyologlar, radyoterapi sonrası cerrahi zorluklarına yaklaşım genel cerrahi, kalp damar cerrahisi, beyin cerrahisi, ortopedi uzmanları tarafından anlatıldı. Radyasyon maruziyetinin çocuk hastalar, endokrin, genetik, psikolojik ve fizyolojik sistemler üzenine olan etkileri; pediatrist, psikiyatrist, fizyolog ve tıbbi genetik uzmanları tarafından anlatılırken, radyoterapi alan hastalarda yaşam konforunu artırıcı yaklaşımlar fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı hekimler tarafından anlatıldı. Deney hayvanlarında radyasyonla ilgili çalışmalar ve radyasyon tarafından indüklenen kanser rat modelleri veteriner-histologlar tarafından anlatıldı. Radyasyondan korunma farkındalığı ve radyasyon maruziyeti bilincinin “multiprofesyonel ekiplerarası eğitim modeli” kullanılarak oluşturulabileceği tıp eğitimi anabilim dalı hocaları tarafından anlatıldı.

Okuyucuya sunmuş olduğumuz bu kitapta günlük pratikte sıklıkla karşılaştığımız sorunlara pratik çözümler sunacak yol gösterici ilkelere sahip tanımlayıcı ve uygulanabilir çözümler sunulmuştur. Radyasyon onkologları, radyolog ve nükleer tıpçılar, tıp öğrencileri ve iyonize radyasyonla çalışan tüm hekimler başta olmak üzere tüm sağlık profesyonellerinin faydalanacağı bir kitap olarak muazzam bir şekilde teknolojik gelişmelerin ve bilimin ışığında büyümekte olan radyasyon onkolojisi referans kitaplar kütüphanesinde yer alacağına inanıyorum.