İdari Yargıda Delil Serbestisi ve Sınırları


CEYLAN M.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, no.16, pp.325-341, 2018 (Peer-Reviewed Journal)