Programlama Derslerinde Çevrimiçi Video Desteği Kullanımı ile Öğrencilerin Eğitsel İnternet Kullanım Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Boyraz A., Keskinkılıç F.

11. International Computer Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 26 May 2017, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Sosyal medya, bloglar, podcast’ler ve çevrimiçi videolar gibi Web 2.0 araçları,  sınıfta daha etkili öğrenmeyi destekleyici araçlar olarak tanımlanmaktadır. Bu araçların eğitimdeki başarısı, kullanılan araçların teknik altyapısı kadar öğrencilerin öğrenme stilleri ve teknoloji kullanımı yeterlik öz inançları gibi öğrenen ile ilişkili faktörlerine de bağlıdır. Bu çalışmada meslek yüksek okullarında programlama dersi alan öğrencilerin çevrimiçi video kayıtlarını kullanma sıklığı ile eğitsel internet kullanım özyeterlik (EİKÖ) inançları arasındaki ilişki incelenmiştir. Eğitsel İnternet Kullanım Özyeterlik İnançları anketi Nesne Tabanlı Programlama dersini alan 23’ü erkek, 11’i kız toplam 34 öğrenciye uygulanmıştır. 34 öğrenciden yalnız 4’ü okuyarak öğrenmeyi tercih ettiğini, diğerleri dinleyerek/izleyerek öğrenmeyi tercih ettiğini belirtmiştir. Öğrencilerin EİKÖ inançları ile çevrimiçi video desteğini kullanım sıklıkları arasında ilişki olduğu (F(3,30)= 5,25 ,p=.05) ve video kullanımının sınav zamanlarında artış gösterdiği görülmüştür. Sonuç olarak, EİKÖ inancı yüksek olan öğrencilerin çevrimiçi video desteğinden daha sıklıkla faydalandıkları görülmüştür. Öğrencilerin EİKÖ inançları üzerine bir ön araştırma, eğiticilerin sınıf içi öğretimi desteklemek amaçlı yapacağı çevrimiçi aktivitelerin öğrenciler tarafından ne kadar kullanılacağı konusunda bir öngörüye sahip olmasına yardımcı olabilir. Diğer taraftan, eğitimcinin Web 2.0 araçlarını öğrenmeyi destekleyici araçlar olarak kullanmadan önce, öğrencilerin teknoloji kullanım yeterlik öz inançlarını artırmaya yönelik ön çalışmalar yapması, bu araçların öğrenciler tarafından daha verimli kullanımını sağlayabilir.