The Evaluation of Dentists’ Awareness and Knowledge in Turkey Regarding Bisphosphonates


Kasapoğlu M. B., Çankaya A. B., Köse T. E., Dinçer Köse O., Arsan B., Çebi A. T., ...More

MEDICAL RECORDS, vol.3, no.2, pp.130-137, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.37990/medr.862569
  • Journal Name: MEDICAL RECORDS
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.130-137
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bisfosfonatlar çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan inorganik pirofosfat analoglarıdır. Bu çalışma uzman olmayan diş hekimlerinin, uzmanlık öğrencilerinin ve uzmanların ilaca bağlı gelişen çene osteonekrozuna yönelik bilgi ve tutumlarını değerlendirmenin yanında, gelecekteki eğitim programlarını optimize etmeyi amaçlamıştır. Materyal ve Metot: Çalışmaya 209 katılımcı dahil edilmiştir. Türk Dişhekimleri Birliği’nin desteğiyle bir anket hazırlanmış ve üyeler arasında e-posta ile paylaşılmıştır. Katılımcıların demografik bilgiler, ilaca bağlı çene osteonekrozları, bisfosfonatlar ve tedavi yaklaşımları ile ilgili 7 sorudan oluşan anketi yanıtlamaları istenmiştir. Bu anket sorularına hekimlerin verdiği cevaplar sayı ve yüzde ile tanımlanmıştır. Bulgular: Ankete katılan uzmanlık öğrencilerinin ortalama yaşı, uzman olmayan diş hekimleri ve uzmanlardan anlamlı olarak düşük bulunmuştur (P = 0.003, P = 0.038). Uzman olmayan diş hekimleri, baş-boyun bölgesinde gözlemlenen ekspoze kemiğin bisfosfonat tedavisi ya da radyoterapiye bağlı olabilme ihtimalini diğer gruplara göre daha az değerlendirmiştir (P=0.048, P=0.008). Uzman ve uzmanlık öğrencilerine kıyasla uzman olmayan diş hekimleri, bisfosfonat kullanan hastaların radyolojik ve ağız içi bulguları hakkında daha az bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir (P = 0.034). Sonuç: Diş hekimlerinin bisfosfonatların kullanımı ve yan etkileri konusunda artan farkındalığı MRONJ’un önlenmesi için önemlidir. Diş hekimleri arasında MRONJ ve bisfosfonatlar ile ilgili bilincin artırılması için daha fazla çaba gösterilmesi ve hedef kitleye yönelik eğitim planları oluşturulması gerekmektedir