Sosyal Zekânın Örgütsel Sosyalleşme ve Hizmet Verme Yatkınlığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Konaklama İşletmeleri İşgörenleri Üzerine Bir Araştırma


Çilingir F., Erkılıç E.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.4, pp.3270-3292, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier