Etkinlik Temelli Bir Hizmetiçi Eğitim Uygulaması: Gems Yaklaşımına Dayalı Öğretim Tasarımı Becerilerinin Geliştirilmesi


TEKBIYIK A., SEYIHOGLU A., BİRİNCİ KONUR K.

Mediterranean Journal of Educational Research, vol.11, no.11, pp.67-85, 2017 (Peer-Reviewed Journal)