Polikistik Over Sendromu Tanısı Almış Hastalarda Paraoksonaz 1 Genindeki Leu55Met ve Gln192Arg Polimorfizmlerinin Ateroskleroz riskiyle ilişkisinin Araştırılması


SEVİM NALKIRAN H., AYAZ T., NALKIRAN İ., GÜZEL A. İ., ELDEŞ T., YILDIZ Y.

2. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 February 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes