Polikistik Over Sendromu Tanısı Almış Hastalarda Paraoksonaz 1 Genindeki Leu55Met ve Gln192Arg Polimorfizmlerinin Ateroskleroz riskiyle ilişkisinin Araştırılması


SEVİM NALKIRAN H. , AYAZ T. , NALKIRAN İ. , GÜZEL A. İ. , ELDEŞ T. , YILDIZ Y.

2. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 February 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey