Şiî Kaynaklara Göre Hicri İkinci Asır Müfessirlerinden Mukâtil b. Süleymân'ın Şiî/Zeydî Olduğu İddiası


ÇELİK E.

Hicri İkinci Asrın İslami İlimlerin Oluşumu ve Şekillenmesindeki Yeri, İstanbul, Turkey, 23 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey