Geç Kretase Kalsiklastiklerinin Fasiyes Özellikleri ve Bölgesel Tektonizma İlişkisi Trabzon Doğu Pontidler Türkiye


KANDEMİR R., Köroğlu F.

Sedimantoloji Çalışma Grubu ve Türkiye Stratigrafi Komitesi Ortak Çalıştayı, Turkey, 22 - 25 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes