Öğretmen Adaylarının Test Yönergesinde Aradıkları Bilgilerin Sıralama Yargıları Yöntemi ile Ölçeklenmesi,


Şahin Sarkın D. B., Taşdemir F.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.52, no.2, pp.357-373, 2019 (Peer-Reviewed Journal)