Yerel Sosyobilimsel Konularda Kavram Karikatürleri Aracılığıyla Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Argüman Kalitelerinin Geliştirilmesi


Atasoy Ş., Yüca O. Ş.

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, vol.9, no.2, pp.361-388, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.361-388
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Öğrenciler karşılaştıkları sosyobilimsel konularla (SBK) ilgili bir karara varırken derinlemesine bir tartışma yani argümantasyon süreci yaşarlar. Bu araştırmada, yerel SBK’de hazırlanan kavram karikatürlerinin, öğrencilerin argüman kalitelerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Tek grup ön test-son test yarı deneysel desenin benimsendiği araştırmanın örneklemini 25 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada nehir tipi hidroelektrik santral (HES), organik çay ve yeşil yol konularında toplam dokuz adet kavram karikatürü geliştirilmiştir. Öğrencilerin SBK hakkındaki argümanları sınıf uygulamalarından önce ve sonra yazılı olarak, açık uçlu sorularla belirlenmiştir. Elde edilen veriler ise bir rubrik yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, kavram karikatürü uygulamalarının öğrencilerin argüman kalitelerini geliştirdiğini göstermiştir. Bu gelişim, kavram karikatürlerinin yerel SBK hakkında farklı bakış açıları sunarak etkili bir akıl yürütme ortamı sağlayan sınıf içi tartışmaların sonucudur. Öğrencilerin argüman kalitelerinin daha çok gelişebilmesi için öğretim programlarında, günlük hayatlarında gözlem ve deneyime sahip oldukları yerel SBK’ye daha çok yer verilmesi önerilmektedir.