İki Sınırlı Vza Tabanlı Malmquıst Verimlilik Endeksi Yöntemiyle Iso500 Firmalarında Dinamik VerimlilikÖlçümü


Çakır S.

Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, 2021 (Peer-Reviewed Journal)