Phytosociological Features of Aquatic Plant Communities of Azerbaijan


Creative Commons License

Musayev M., ATAMOV V.

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.5, no.4, pp.665-667, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma 2007-2018 yılları arasında Azerbaycan’ın su-bataklık vejetasyonunda yayılış gösteren bitki birliklerininin belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Habitat ve fitososyolojik özelliklerine göre 5 tipe ait toplam 101 bitki birliği ve gruplaşmaları belirlenmiştir. Bunlardan; saf su içi birlikler 33, sahil bataklık birlikleri 31, ıslak çimen birlikleri 13, sucul orman birlikleri 8, hidrohalofitleri ise 17 bitki birliğinden oluşmaktadır. Vejetasyonun oluşumunda Pragmites austuralis, Juncus litoralis, J. acutus, Typha latifolia, T. angustifolia, Schoeneplectus marittimus, Potamageton salicifolius, P. pectinatus, Najas minor ssp. intermedia, N. minor ssp. armata, N. minor ssp. marina, Ceratophyllum submersum, C. demersum, Polygonum amfibium popülasyonu yoğun olan taksonlardır. Anahtar kelimeler: Akuatik kommunite, Azerbaycan, bitki çeşitliliği, fitososyoloji, vejetasyon.