ÖRGÜTSEL ADALET İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİDE GÜÇ MESAFESİNİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ


ACARAY A.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.24, pp.197-214, 2019 (Peer-Reviewed Journal)