İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Analizi ve Değerlendirmesi İçin Geliştirilmiş Bir Karar Destek Sistemi Yapay Sinir Ağı Atatürk Üniversitesi Örneği


ALAEDDİNOĞLU M. F., SİNCAR S., NARALAN A.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, 2015 (Peer-Reviewed Journal)