1926 Tarihli Medenî Kanun'un Kabulünden Sonra Çokeşli Ailelerde Görülen Bazı Hukukî Problemler (Rize Örneği)


ARIKAN M.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.58, no.1, pp.203-231, 2018 (Peer-Reviewed Journal)